ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי הנערך על ידי עורך דין המוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך, עבור אדם שהינו בגיר ומעוניין לשים את ענייניו הבריאותיים ו/או הכלכליים בידיי איש אמונו ככל ויעלה בכך הצורך בעתיד בתקווה שלא יזדקק לכך.
. מטרת המסמך כאמור היא לקבוע מיופה כוח שיטפל בענייניו של אותו המייפה, באשר לאופן הטיפול הרפואי ככל שיעלה הצורך או בענייניו הפיננסיים או בשניהם.

ניתן לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך בלבד כאשר המייפה צלול ומבין את המשמעות של מתן ייפוי הכוח, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך, ובוחר לעשות זאת מרצונו האישי בלבד.

מתי מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך?

לרוב מסמך ייפוי כוח מתמשך נערך כאשר האדם המבקש אותו עבר שינוי משמעותי במצבו, לרוב בריאותי, ובעקבות זאת אינו יכול לדאוג ולטפל בענייניו האישיים עוד מצבים מעין אלו עשויים להיות פציעה פיזית שנבעה כתוצאה מטראומה או הידרדרות בכושר הבריאות כתוצאה מזקנה באופן טבעי, שלעיתים קרובות גם גוררת איתה מחלות על רקע הדמנציה.
אולם לא בלבד…..
כיום, אנשים רבים מבקשים להבטיח את עצמם במקרה ש…. שכן כיום המודעות לרגעיות של החיים נכנסה לתודעה של כולנו.
.

בזכות ייפוי כוח מתמשך באפשרותו של האדם לקבוע מראש מי יהיה מיופה הכוח שלו בעודו צלול וכשיר לקבל החלטה חשובה מעין זו. מאחר ומדובר בתפקיד שקריטי עבורו, עבור רכושו ומהלך חייו, חיוני לעשות לבחור במיופה כוח אמין שלא ינצל את ייפוי כוח זה לרעה או למטרות רווח אישי. במידה ואין האדם במצב שהוא עוד כשיר לקבל החלטה מי יהיה מיופה הכוח עבורו, ימונה כזה על ידי בית המשפט.

יש לציין כי קיימת אפשרות למנות מספר מיופי כוח, כך שבמידה ומיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו, ינצל את מעמדו לרעה או לחליפין לא יממש את הנחיותיו של המייפה לפי רצונו, הוא יוכל לפנות אל מיופה כוח חליפי, שייקח את מקומו.
באותו האופן, ניתן למנות מספר מיופיי כוח. כאשר ממונים מספר מיופיי כוח, מומלץ להסדיר את היחסים, אופן חלוקת תחומי האחריות וקבלת ההחלטות על החסוי ביניהם בעת חתימה על מסמך ייפוי כוח מתמשך. זאת כדי להבטיח שבמידה ותתגלע מחלוקת ביניהם בנושא עניין הטיפול במייפה, יהיו פרוצדורות רלוונטיות שיאפשרו קבלה של החלטה פה אחד בקלות וללא עוררין.

אופן ניסוח ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך נערך על ידי עורך דין המנסח עבור המייפה ומיופיי הכוח את תחומי האחריות ואופן קבלת ההחלטות ביניהם, אוסף את המסמכים הרלוונטיים להגשת המסמך ומגיש לאישור אצל האפוטרופוס הכללי. לאחר קבלת האישור, באפשרותו של המייפה לשנות את מיופיי הכוח ואת תחומי האחריות שלהם מול עורך דין המסמך לעריכת ייפוי כוח, שיקפיד לאשר את השינויים מול האפוטרופוס הכללי.

כאמור, מיופיי כוח יכולים לקבל החלטות על הצרכים היומיומיים, הרווחה האישית ואופן הטיפול הרפואי במייפה, כמו גם לטפל בענייניו הפיננסיים ולרבות נכסיו, כספו ואופן השימוש בהם.

משרדנו מתמחה בניסוח מסמכי ייפוי כוח מתמשך המכבדים את רצונו של המייפה בעודו צלול וכשיר למנות מיופיי כוח עבורו, להבטחת שמירה על רווחתו ודאגה לאינטרסים שלו.

Open chat
💬 צריכים עזרה?
היי 👋
איך אפשר לעזור?